Credo 2016/3–4.

112 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2016/3–4. dupla számának egyik kiemelendő tartalma Ittzés Gábornak a 2016-os Szent Márton-emlékév alkalmából írt tanulmánya, amely az 1700 éve született tours-i püspök életútját – hitvallásának sajátosságait, kultuszát, püspöki munkásságát, a róla szóló legendákat, valamint az őt ábrázoló képzőművészeti alkotásokat – veszi szemügyre Luther Márton „recepciója” alapján, gazdag képi illusztrációval kísérve.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/4.

84 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Krízisek között 1

IRÁNYTŰ
Fabiny Tamás: A kirekesztett Megváltó 3

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/1.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Potzner Ferenc: Mester és tanítvány az építészetben

IRÁNYTŰ
Rostáné Piri Magda: Az isteni vendéglátás

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/3.

96 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Réthelyi Orsolya: Egymás elviselésének formái

IRÁNYTŰ
Keveházi László: Mindnyájan

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/4.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2011/4. számának lektori bevezetőjében ifj. Szebik Imre Születésünk és halálunk címmel az otthonszülés témáját veti fel. Erre az írásra rímel Zászkaliczky Zsuzsanna beszélgetése egy olyan asszonnyal, aki szép számú gyermekét mind otthon hozta a világra. Egy másik interjút is fellapozhat az olvasó: Veiszer Alinda televíziós beszélgetéssorozatának Ittzés János elnök-püspökkel készített darabját, illetve annak szerkesztett változatát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2016/2.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2016/2. számában az európai kultúra számára legjelentősebb 2017-es esztendő évfordulóját előrevetítve, az 500 éve elinduló reformáció kezdeteire hivatkozva veszi sorra Szabó Ferenc jezsuita szerzetes azokat a katolikus reformtörekvéseket, amelyek a reformációra adott válaszokként is értelmezhetők, és amelyek mindinkább az ökumenikus párbeszéd kialakítását segítették elő.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2015/3.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fabiny Tibor: Értelmiség és bölcsesség

IRÁNYTŰ
Cserhátiné Szabó Izabella: Hová vezet a damaszkuszi út? Konfliktusaink kezelése

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/2.

88 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Prőhle Gergely: Gyengén, de fáradhatatlanul

IRÁNYTŰ
Románné Bolba Márta: Só és világosság

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2012/2.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

 

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Dolce vita………………1

IRÁNYTŰ
Németh Zoltán: Márta és Mária. A lukácsi „trialógusok” üzenete………………3

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/3.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

E számunkban Horváth Orsolya különleges hitéleti kérdést feszeget Jól értjük az isteni szót? című szövegében, melyben a kockázatvállalást az ige értésének alapfeltételeként kezeli. Szintén az Isten műhelye rovatban közöljük Kövecses Zoltán Jézus haláláról szóló, ugyancsak szokatlan megközelítésű – kognitív nyelvészeti szempontú – tanulmányát. Győrffy Eszter a fentebb már említett isteni szó egyik hirdetőjéről, Dezséry László egyetemi lelkész 1936 és 1949 közötti szolgálatáról emlékezik meg. 

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2016/1.

80 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

Az idei egyházi év ritka és rendkívüli naptári egybeeséssel ajándékozza meg a híveket: nagypéntek március 25-ére, gyümölcsoltó Nagyboldogasszony napjára esik, így paradox módon, mégis megannyi titkot magában rejtve vonódik össze a Megváltó földi életének két végpontja. „ha egybecseng a kezdet és a vég” – szól Ittzés Gábor bevezető írásának címe; a címbe emelt idézet Vörös István John Donne – eddig magyarul nem hozzáférhető – versének (Amikor az angyali üdvözlet és a passió ugyanarra a napra esett / Angyali üdvözlet és Passió) fordításából származik, amely szintén a fentebb említett kettős ünnep rejtélyét fejtegeti.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2014/3.

80 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fábri György: Hagyomány és kihívás

IRÁNYTŰ
Krámer György: Meghívottak körében

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/4.

120 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Zászkaliczky Zsuzsanna: Arról, hogy nem mindig az a fontos, ami először fontos

IRÁNYTŰ
Szabó B. András: Lila és zöld
Fabiny Tamás: Az Úr szépsége. Igehirdetés Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2013/1.

84 oldal / 210×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fábri György: Hol van a te testvéred?

IRÁNYTŰ
Gáncs Péter: Az Eljövendő vonzásában

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2012/1.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISBN ISSN 1219-6800

 

TARTALOM

LECTORI SALUTEM
Fabiny Tibor: Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel………………1

IRÁNYTŰ
Fabiny Tamás: Az erőtlenek ereje………………3

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Credo 2011/2.

80 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A Credo 2011/2. száma többek között a szabad akarat kérdéskörét helyezi középpontba: Orosz Gábor Viktor Szabadság valamitől – szabadság valamire? című tanulmánya a teológia komplex szabadságfogalmával foglalkozik. Vörös Géza a Tanúk és tanulságok rovatban a protestáns egyházakban kiépülő Kádár-kori ügynökhálózatot térképezi fel. A Szóbirodalom rovatban ezúttal Székács József reformkori epigrammáit olvashatjuk Székács István kommentárjaival.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

  • 1
  • 2