A szembenállástól a közösségig

Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben

100 oldal / 155×230 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-068-3

2017-ben katolikusok és evangélikusok együttesen tekintenek vissza a reformáció 500 évvel ezelőtt történt eseményeire, ugyanakkor a hivatalos ökumenikus dialógus elmúlt ötven évére is.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Luther válogatott művei 7. – Levelek

Levelek

776 oldal / 170×240 mm / vászonkötés / ISBN 978-963-380-027-0

Luther egész életében fáradhatatlan levélíró volt. Általában maga rótta sorait, csak kivételesen, egészségi állapota vagy túlterheltség miatt diktálta másnak. A folytonos levélírásra való panaszkodás egész életét végigkíséri. Akármilyen szempontból nézzük is: levélírói aktivitása lényeges része írói életművének és reformátori tetteinek.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Kossuth és az egyházak

Tanulmányok

192 oldal / 168×238 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-24-5

Evangélikus gyűjteményi kiadványok 1.

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján az Evangélikus Országos Gyűjtemények vezetői úgy döntöttek, hogy az évfordulóról tudományos konferencia megszervezésével és az ehhez kapcsolódó kötet megjelentetésével emlékeznek meg.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

A norvég egyházi harc

Küzdelem az ideológiával 1940–1945

204 oldal / 119×196 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-68-6

Eszmecsere 3.

A norvég evangélikus egyház harca a német megszállók és a helyi nemzetiszocialisták ellen a második világháború idején a szélsőjobboldali eszmék és erők elleni keresztény küzdelem egyik legfelemelőbb példája.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Hálóba kerítve

Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról

168 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-37-6

Miért tartjuk fontosnak, hogy fórumot teremtsünk a témának? Először is azért, mert hisszük, hogy a tisztánlátás igénye nem Isten akarata ellen való.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Háló 2. – Egyházvezetők 1.

Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő

732 oldal / 160×237 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-033-1

A pártállam állambiztonsági szerveiről a rendszerváltás óta számos publikáció született a szerzők személyes indíttatása, elköteleződése és szakmai felkészültsége szerint tárva a nyilvánosság elé az egykor „Szigorúan titkos!” jelzéssel ellátott információkat. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005-ben döntött úgy, hogy az állambiztonsággal 1945–1990 között fennállt kapcsolatát feldolgozza és kötetsorozat formájában a nyilvánosság elé tárja.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Nyári fagyok – őszi kikelet

Visszaemlékezések

320 oldal / 140×210 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-041-6

A fiú tízéves volt, amikor az apját egy nyáron elhurcolták a szibériai fagyokba. Épp ötvenéves lett, már maga is apa és nagyapa, amikor a békés forradalommal beköszöntött az őszi kikelet.

A 20. század második fele és a közelmúlt német történelme egyik kulcsfigurájának visszaemlékezéseit olvashatják ebben a kötetben.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Háborúban békességben

A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése

72 oldal / 140×196 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-35-08

Sztehlo Gábor több ezer üldözött gyermeket bújtatott, védett, táplált 1944–45-ben.

Hogy miként menekültek meg a Bogár utcai otthon lakói Budapest ostroma idején, azt meséli el a könyv.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Háló

Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990

320 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-08-6

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése 2005 májusában állította fel az úgynevezett ügynökkérdés vizsgálatára az MEE Tényfeltáró Bizottságát.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Payr Sándor-emlékkönyv

117 oldal / 160×236 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-27-7

Hatalmas életművét túlbecsülni nem lehet, alábecsülni pedig hálátlanság lenne – ezért a Payr Sándor születésének 150. évfordulójára megjelent kiadvány ajánlásában szívesen idézem Sartoris Jánosnak, a 18. század jelentős dunántúli lelkészének bölcs mondatát: „Mi mindnyájan elődeink vállán állunk, ezért látunk tovább náluk.”

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Hanem szeretni is

Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön

232 oldal / 160×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-61-1

Káldy Zoltánról sokan beszélnek, de kevesen írnak, és még kevesebben publikálnak.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Vetés – érés – aratás délen

128 oldal / 201×201 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-028-7

A Déli Evangélikus Egyházkerület tízéves munkájáról beszámoló színes, kellemes küllemű, kézbe illő könyv hagyta el a nyomdát nemrégiben. Hogy összeálljon ez a tabló, arra kiváló alkalom kínálkozott: Gáncs Péter tízéves püspöki szolgálata. Távol áll azonban mind a szándéktól, mind a megvalósulástól, hogy bárkinek a nagy tetteit hirdesse ez a formás kis könyv. Apropó csupán a tíz év, amely hálaadásra, Isten előtti számvetésre késztet.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Megújulás és megmaradás

Fabiny Tibor-emlékkönyv

260 oldal / 165×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-99-0

Fabiny Tibor egyháztörténész-professzor 75. születésnapjának ünnepére jelentek meg e kötet tanulmányai tíz évvel ezelőtt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Tanuljunk újra Luthertől!

Dr. Sólyom Jenő (1904–1976) válogatott írásai

435 oldal / 167×238 mm / kartonált / ISBN 963-9571-15-6

A Sólyom Jenő születésének százéves jubileumára időzített válogatáskötet nemcsak Sólyom Jenő örökségéről kíván átfogó képet adni, hanem hiánypótló műnek is számít egyházunk közelmúltjának sötét fejezetei, az egyes lelkészekre, teológusokra kirótt publikációs tilalom, az egyházat hűen szolgálók kényszerű „szilenciuma” miatt.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Reformáció, államhatalom, politika

Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei

160 oldal / 167x237 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-32-1

A két nagy reformátor gondolkodása messze túlnyúlik a teológia határain. Luther és Kálvin hatása a politika, a gazdaság, a jogtudomány, a zene, a modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhető.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

Egyházfő viharban és árnyékban

Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata (1945–1958) – I. kötet

568 oldal / 158×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-9979-66-6

Böröcz Enikő egyháztörténész dr. Ordass Lajos evangélikus püspök életéről és szolgálatáról szóló művének első kötete a legújabb kori hazai evangélikus egyháztörténet alaposabb megismerésében akar minket segíteni.

Bővebben

Nyomtatás E-mail

  • 1
  • 2