Credo 2017/3–4.

Evangélikus folyóirat
Szerkesztette: Zászkaliczky Zsuzsanna
Kiadási év: 2017

156 oldal / 205×235 mm / kartonált / ISSN 1219-6800

A reformáció kezdetének 500. évfordulójához kapcsolódó – a Credo 2017. évi két dupla számában közölt – tematikus írásokat Fábri György 500 –/+ című bevezető szövege, illetve Lackner Pál áhítata foglalja keretbe.

Szintén a jubileumi esztendőhöz kötődik folyóiratunk „kegyelemről” szóló körkérdése, melynek válaszadói a fogalmat saját elkötelezettségük, nézeteik szerint személyes hangú vagy teológiai összefüggésbe helyezték. Fabiny Tibor különleges párhuzamot von Luther, illetve Shakespeare alakja között Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák című tanulmányában, míg Ittzés Gábor Hogyan lett október 31-e a reformáció kezdetének időpontja? alcímű értekezése a szóban forgó évfordulós ünnep hagyományának háttértörténetére irányítja a figyelmet.

Az evangélikus egyházzene témakörét járják körül H. Hubert Gabriella és Ecsedi Zsuzsanna elemzései, amelyek Horváth Géza Luther bibliafordításairól szóló szövegével és Lackfi János Luther című animációs forgatókönyvének nyolcadik fejezetével együtt ugyancsak a reformáció alapjaihoz kapcsolódnak.

De nemcsak a Luther-féle tételek wittenbergi kiszögelésének emlékéve volt 2017, hanem a 200 éve született Arany János költészetének is. Az ő életművéhez kötődik Korompay H. János tanulmánya a költő 1834-ben készített prédikációjáról, K. Sebestyén Nóra esszéje Arany modern pedagógiai szemléletéről, valamint egy recenzió Nagy Villő tollából a Petőfi Irodalmi Múzeum Önarckép álarcokban című Arany János-emlékkiállításáról.

 

TARTALOM

LECTORI SALUTEM

Fábri György: 500 –/+………………1

IRÁNYTŰ

Lackner Pál: Szívátültetés………………3

ISTEN MŰHELYE

Körkérdés a kegyelemről………………5

Bácskai Károly: Az isteni kegyelemről………………5
Beer Miklós: Isten karjában………………6
Csermely Péter: A kegyelem mint életállapot………………7
Döbrentey Ildikó: Mi jut eszembe a kegyelemről?………………8
Horváth Orsolya: Egészen más hang………………9
Iancu Laura: Három tételben………………10
Ittzés János: Extra Christum nulla salus!………………11
Kamarás István OJD: Kegyelemtani Iskola-példa………………12
Kertész Eszter: Alfa és Omega………………13
Kodácsy Tamás: A karácsonyi naplementét néző ember, akit hátba dobtak egy hógolyóval………………14
Lukács László: Minden kegyelem………………15
Mezey Katalin: A kegyelemről………………17
Molnár Krisztina Rita: Kharisz………………18
Reuss András: A kegyelemről a kegyelem nélkül………………19
Ritoók Zsigmond: Mi a kegyelem?………………20
Szécsi József: A kháriszmáról………………21

Fabiny Tibor: Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák………………25

IDÉZŐJEL

Molnár Illés: Koncertnapló………………24
Lackfi János: A wartburgi vár titka (Epizód Luther Márton életéből – animációs forgatókönyv)………………121
Urbán Gyula: Semper reformanda • Kolinda………………132

TANÚK ÉS TANULSÁGOK

Ittzés Gábor: Reformáció és ünnep. Hogyan lett október 31-e a reformáció kezdetének évfordulója?………………47
Horváth Géza: Luther bibliafordítása(i) és hatása az újfelnémet nyelv kialakulására………………91

TÁRGY – KULTÚRA

Gálos Miklós: Wittenbergtől Máriapócsig. Luther első magyarországi képmása………………64

HARMÓNIA

H. Hubert Gabriella: Luther és az éneklő egyház. Adiaphoron………………77
Ecsedi Zsuzsanna: Luther és az éneklő egyház. Cantionale………………82

SZÓBIRODALOM

Korompay H. János: Minden „hijába való”? Arany János 1834-ben készített prédikációja………………106
Érfalvy Lívia: Hagyomány és újraírás. Intertextuális kapcsolatok Lackfi János Újjászületés című ciklusában………………115

MODUS VIVENDI

K. Sebestyén Nóra: „…buzdítom őket, de nem kényszerítek senkit…” Arany János modern pedagógiája………………113

SZEMLE

Fabiny Tibor: „Hercules Germanicus”………………133
Modor Bálint: Emancipáció és konzervativizmus………………139
Palkovics Beáta: A mély én emlékezett………………141
Hegedűs Attila: Regény a jelenben………………142
Szűcs Kinga: Erős közösség – gyenge állam………………144
Kinyik Anita: Egy bűnterhes korszak sorstalanjai………………145
Lányi András: A kép által látunk, Karátson Gábor bibliai akvarelljeihez………………148
Nagy Villő: Kibékített árnyékok………………151

 

ISSN 1219-6800
Könyvkötés: kartonált
Oldalszám: 152 oldal
Formátum: egyedi
Méret: 205×235 mm

Nyomtatás E-mail