Lelkipásztor 2017/7.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2017

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

L’ubomir Batka pozsonyi rendszeres teológus arra a kérdésre keres választ tanulmányában, hogy miként tehetjük a szeretetet hatásos alapelvvé az egyházban. A „szeretet” szó először a Hegyi beszédben szerepel: „Szeresd ellenségedet…”

Minden más szeretet magától értetődő, de az ellenség szeretete különleges, rendkívüli. Ugyanakkor ebből a törvényből egyenesen következik, hogy Krisztus feltételezi az „ellenség” létezését, ami aggodalomra is okot ad, hiszen a legtöbb ember kerüli a konfliktust. Igaz-e mindez az egyházon belüli gyűlöletre is, ahol gyenge és erős hitűek együtt élnek?

A természettudomány és a teológia kapcsolatának jeles képviselőit mutatja be Szakács Tamás új sorozata. Először Ian Graeme Barbour munkásságába enged betekintést a szerző.

A Szentírásnak alapvető vonása, hogy nem ahhoz nyújt segédeszközt, hogy megállapíthassuk, kik szentek, hanem egyértelmű felszólítás akár Isten népéhez, Izraelhez, akár a Krisztusban hívőkhöz, hogy ők maguk szentek legyenek – állapítja meg Reuss András Protestáns ikonok – katolikus szentek című tanulmányában. A szerző szellemesen így fogalmaz: hiszen nem egy zsűri tagjai vagyunk, hanem küzdelemre elhívottak.

Sándor Jenő, aki teológiai doktori oklevelét június 23-án vehette át az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a lutheri szubjektivitás és a gazdaságetika kapcsolatáról értekezik tanulmányában. Győri Gábor Dávid írásában rámutat: az egyházi iskola az igehirdetés speciális kontextusa, amely sajátos tartalmi és formai követelményeket támaszt az igehirdetővel szemben.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Lackner Pál: Hit – vallás – tétel 241

TANULMÁNYOK

Ľubomír Batka: A szeretet alapelve az egyházban………………242
Szakács Tamás: Természettudomány-teológiai arcképcsarnok I. Ian Graeme Barbour klasszikus négyese………………245
Reuss András: Protestáns ikonok – katolikus szentek………………248
Sándor Jenő: A lutheri szubjektivitás és a gazdaságetika. A lutherizmus mint a modern énidentitás-koncepció forrása és ennek jelentősége napjaink gazdaságetikai diskurzusában………………252
Győri Gábor Dávid: Mit tanulhatunk az iskolában? Az iskolai kontextus tanulságai az igehirdetési szolgálatban………………258

Szókapcsolatok

Wagner Szilárd: A lutheri újítás – törvény és evangélium………………263

FIGYELŐ

Blázy Árpád: A 94 tétel nyomában………………267

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Homoki Pál: Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap (Lk 5,1–11)………………269
Süller Zsolt: Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap (Mt 5,20–26)………………272
Dorn Réka: Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap (Mk 8,1–9)………………274
Hokker Zsolt: Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap (Mt 7,15–21)………………276
Pethő Judit: Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap (Lk 16,1–12)………………278

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail