Lelkipásztor 2017/10.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2017

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A reformáció hónapjában különösen is megfontolandó a Szókapcsolatok rovatban Luther Márton ó- és új emberről szóló tanítása kapcsán feltett kérdés: lesznek-e evangélikusok, akik találnak olyan metódusokat, lelki- és meditációs gyakorlatokat, amelyek a keresztség naponkénti megtapasztalásához és megéléséhez hozzásegítenek.

Igazi énjére és valójára az ember Luther szerint Krisztusban talál rá. A keresztség egy életre szóló meghívás az Istennel való közösségre és egy életre szóló feladat az ember számára a vele való találkozásra.

Arthur Robert Peacocke életéről és munkásságáról szól a teológia és természettudomány kapcsolatát vizsgáló sorozatunk harmadik része. Az újabb magyar teológiai antropológia megközelítéseit vizsgáló tanulmány második, befejező részét közöljük a Tanulmányok rovatban. Domokos Tibor tanulmánya a természetjogi gondolkodás eredőit és reformátori értelmezési lehetőségeit mutatja be.

A Figyelő rovatban Pákozdi István előadása betekintést enged a katolikus egyetemisták lelki életébe, felvázolva az egyetemi lelkészség történetét és aktuális kérdéseit. Pángyánszky Ágnes bibliatanulmánya Erzsébet és Mária találkozásán keresztül a Messiás születésének nyitányába vonja be az olvasót.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Mesterházy Balázs: Az angyalok öröme………………361

TANULMÁNYOK

Szakács Tamás: Természettudomány-teológiai arcképcsarnok III. Arthur Robert Peacocke és a tudományos kor teológiája………………362
Verebics Ilka: Útkeresők. Az antropológia megközelítési lehetőségei az újabb magyar teológiában (2. rész)………………366
Domokos Tibor: A teremtésből fakadó törvényszerűség………………370

Szókapcsolatok

Percze Sándor: Kis evangélikus önismeret. Az óember és az új ember küzdelme………………375

FIGYELŐ

Előadás

Pákozdi István: Hit az egyetemisták között………………377

Bibliatanulmány

Pángyánszky Ágnes: A nagy találkozás. Bibliatanulmány Lk 1,39–56 alapján………………379

Évfordulók

H. Hubert Gabriella: Evangélikus vonatkozású évfordulók – 2018………………382
Friedrich Martin: Az „óporosz unió” kétszáz éve………………384

Könyvrészlet

Karl Barth: Előszó………………385

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Hegedűs Gábor: Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap (2Móz 20,1–17)………………386
Asztalos Richárd: Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap (2Móz 34,1–10)………………388
Horváth Anikó: Szentháromság ünnepe után 20. (biblia-) vasárnap (Ám 8,11–12)………………391
Szűcs Mária: Reformáció ünnepe (Zsolt 46,2–12)………………393
Farkas Ervin: Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap (Jer 29,1–14)………………396
Réth Katalin: Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet-) vasárnap (1Thessz 4,13–18)………………398

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail