Lelkipásztor 2018/2.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2018

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A nyilvános teológia és az egyház kapcsolatát értelmező munkájában Heinrich Bedford-Strohm megállapítja, hogy az erkölcsi hiányosságok egyértelmű kritikusa, a prófétai szerepét betöltő egyház nem igényelhet magasabb erkölcsi státuszt a maga számára annál, hogy folyamatosan konkrét megoldásokon dolgozik, amelyek a valóban remélt változásokhoz vezetnek a társadalomban. Intézményi szinten ehhez hozzátartozik: ahol az evangélikus a feliratban szerepel, ott az evangélikusnak a tartalomban is meg kell jelennie.

Horst Georg Pöhlmann tanulmányában kiemeli: a vallások fő feladata, hogy a világot arra emlékeztessék, hogy végső soron csak Istentől remélhetünk békességet, konfliktushelyzetekben a békéért mondott imádságokkal. Az Isten békességét hirdetik, „mely minden emberi értelmet meghalad” (Fil 4,7).

A Figyelő rovatban Fabiny Tamás az egyház és az állam kapcsolatát mutatja be különös tekintettel az 1960-as éveket követő közép-európai helyzetre. Írásában kiemeli az első észt lelkésznő, Laine Villenthal helytállását és munkásságát. Reuss András, hasonlóan a Bedford-Strohm püspök által leírtakhoz, hangsúlyozza: a jelen egyik nagy feladata, hogy ne a bibliaolvasókat és igehallgatókat vigyük vissza az ókori Palesztinába, hanem a bibliai igét hirdessük mai nyelven a ma emberének szólóan. A szerző fontos feladatnak tartja továbbá, hogy az 501. évben is kinek-kinek fel kell ismernie, mit kell másképpen tennie a Krisztusban való növekedés, az összefogás és a közösség erősítése érdekében.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Béres Tamás: Teljesítsd hát?………………41

TANULMÁNYOK

Heinrich Bedform-Strohm: A nyilvános teológia és az egyház………………42
Horst Georg Pöhlmann: Béke és erőszakmentesség a vallásokban………………48

FIGYELŐ

Fabiny Tamás: Egyház és állam az 1960-as évektől kezdve. Közép-európai kitekintés………………53

501.

Reuss András: Az elmúlt ötszáz év után………………59

Beszámoló

Mesterházy Balázs: Nem bocsátható áruba! A Lutheránus Világszövetség 2017-es nagygyűléséről………………62

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Hegedűs Attila: Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) (1Móz 3,14–19)………………64
Réz-Nagy Zoltán: Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) (Jer 26,1–16)………………66
Péterné Benedek Ágnes: Böjt 3. vasárnapja (Oculi) (Ez 20,32–37.42–44)………………68
Malik Péter Károly: Böjt 4. vasárnapja (Laetare) (Ézs 30,18–23)………………71
Buday Zsolt: Böjt 5. vasárnapja (Judica) (1Móz 14,18–20)………………74

Igehirdetés

Fabiny Tamás: Őrá mutatunk (Jn 3,30)………………77

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail