Lelkipásztor 2018/4.

Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Kiadási év: 2018

40 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

Április lapszámunk Tanulmányok rovatában közöljük az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke szervezésében rendezett Népegyház – diaszpóra – missziói terep: az egyházkormányzati elvektől a szervezeti modellekig című műhelykonferencia szerkesztett előadásait.

A tanulmányok fókuszában a Magyarországon jelenleg alkalmazott és az ideáltipikus egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek – biblikus, történeti és rendszeres – teológiai alapjai állnak. A megfontolásokban gazdag és a teológiai összefüggéseket izgalmasan bemutató dolgozatok sorából Fazakas Sándor debreceni teológiai professzor előadásának záró gondolatai jól jellemzik a kérdéskör jelentőségét: a reformátori egyházszervezet dinamikus jellegének igénye nem az egyház létének és lényegének (esse), de „jóllétének” (bene esse) feltétele. Éppen ezért felülvizsgálata mindig aktuális!

 

ISSN 0133-2821
Könyvkötés: irkafűzött
Oldalszám: 40 oldal
Formátum: A/4
Méret: 202×285 mm

Nyomtatás E-mail