Küldetésünk


A Luther Kiadó a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos könyv- és lapkiadással, valamint médiaszolgáltatással foglalkozó szervezete.

Könyvkiadói tevékenység

1. Mindannyiunk lelki és szellemi táplálékául szolgáló, kereszténységünk hétköznapi megéléséhez ajánlott, a hitéletben nélkülözhetetlen spirituális, lelkiségi irodalom.

2. Az evangélikus lelkészek, teológusok továbbképzése céljából a legfrissebb hazai és külföldi tudományos szakteológiai irodalom.

3. Az evangélikus hittantanítást végző oktatási intézmények számára hittankönyvek és tanári kézikönyvek, az evangélikus ifjúság neveléséhez szükséges iskolai anyagok.

Médiaszolgáltató tevékenység
Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)

Lapozva, görgetve, hallva, látva és kimondva evangélikus

Az Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) 2015 óta integrált szerkesztőségként működve gondozza a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) médiafelületeit. Legfontosabb feladata, hogy a kommunikáció eszközeivel és a sajtó sokszínű csatornáin keresztül képet adjon az egyház működéséről, a hitéletről, a társadalomban végzett szolgálatról – bemutatva példaértékű életutakat, ütköztetve ellentétes véleményeket, de szem előtt tartva a krisztusi üzenet továbbadásának célját.

Az EISZ az Evangélikus Élet magazin mellett az Evangélikus.hu weboldalon keresztül a világ minden pontjára elviszi a hazai evangélikusság híreit, s lehetőséget kínál arra is, hogy egymással így is kapcsolatba lépjenek a határon innen és túl élő magyar ajkú evangélikusok.

A Kötőszó evangélikus közéleti blog véleményközlő felületként igyekszik mutatni, hogy mit gondolunk a világról, amelyben élünk.

A közmédia csatornáin sugárzott televízió-, illetve rádióműsorunk pedig hétről hétre hangzó és látható hírt adnak az egyház mindennapi életéről, egy-egy különleges életútról.

Az EISZ a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójának egyik szervezeti egysége.