Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a lutherkiado.hu webcímen elérhető webáruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.) Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a lutherkiado.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.


A Szolgáltató
A lutherkiado.hu online áruházat a Luther Kiadó üzemelteti.
A Szolgáltató cégneve: Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója (a továbbiakban: Szolgáltató).
A Szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
A Szolgáltató postai címe: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Cégjegyzékszám: MEE–I 0032/2012.
Adószám: 19719476-2-42.


2. A Felek közötti szerződés létrejötte
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a lutherkiado.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Továbbá a jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza.
2.2. A Luther Kiadó webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
2.3. A Luther Kiadó webáruházi szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele és a megrendelések leadása regisztrációhoz kötött. Az oldal szolgáltatásait igénybevevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
A megrendelések leadása a Luther Kiadó webáruházában kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a lutherkiado.hu webcímen elérhető weboldalon.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül e-mailen, faxon, és postai levélben leadott rendeléseket is elfogad. Telefonon leadni kívánt rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.
2.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a Luther Kiadó könyvesboltjában (Evangélikus könyvesbolt) személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt, interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Az a Felek között létrejött kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
2.5. Ügyfélszolgálat: a cég székhelye, nyitva tartása az üzlet nyitva tartási idejével egyezik meg. A nyitva tartási idő és az elérhetőségek a kapcsolat menüpontban jelennek meg.


3. Általános rendelkezések
3.1. Amennyiben az Ügyfél belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, az Üzletszabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
3.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldalán vagy annak bármely részletében megjelenő tartalmak megváltoztatására, valamint a weboldal írott, elektronikus vagy on-line médiában való terjesztésének minden legális lehetőségére. A webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.
3.3. Az Ügyfél a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy a weboldalon közzétett jelen ÁSZF és az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.4. Az Ügyfél a vásárlás/regisztráció során köteles a saját valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek tekintendő. A Szolgáltató kizárja saját felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik.


4. Regisztráció
4.1. A regisztrációra a webáruház főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Az Ügyfél a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy a weboldalon közzétett Üzletszabályzat, az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.
4.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy ha belépési adatai illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak.
4.3. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


5. Megrendelés
5.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez hozzárendelt termékleírásból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt vagy azt követően az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérdéseit a honlapon közzétett telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinken keresztül vagy szaküzletünkben személyesen is felteheti. Amennyiben a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek elérhetőségi adatai a webáruház Kapcsolat menüpontja alatt találhatók. A termékmegnevezések mellett és a termékleírásokban feltüntetett képek minden esetben illusztrációk. A Szolgáltató az esetleges elírásokért és a termék megjelenítéséből fakadó esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.
5.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve – az általános forgalmi adót már tartalmazza (bruttó ár). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
5.3. A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felüle-
tére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél – egyéb költségek nélkül – elállhat vásárlási szándékától.
5.5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
5.6. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.7. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 48 órán belül köteles az Ügyfél részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolást küldeni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.8. Abban az esetben, ha az Ügyfél bármilyen formában megsérti az ÁSZF-ben rögzített szabályokat, a Luther Kiadó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését.
5.9. A vásárlás/rendelés menete
Az Ügyfél a kiválasztott terméke(ke)t a „Kosárba” gomb megnyomásával tudja a virtuális bevásárlókosarába tenni. A kosárban egyszerre több termék is elhelyezhető. A termékek kiválasztásának befejezése után az oldal jobboldalán található „Megrendelés” gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma.
Itt nyílik lehetőség a darabszámok módosítására vagy a kosár egyes elemeinek vagy tényleges tartalmának törlésére. A megrendelés folyamata a „Kosár” doboz „Ugrás a bevásárlókosárra” linkjére kattintva indítható el. A vásárlás befejezésekor az Ügyfél a „Pénztár” gombra kattintva véglegesítheti vásárlását. Amennyiben még nem jelentkezett be a rendszerbe, ebben a lépésben van lehetősége a bejelentkezésre. A tovább gombra kattintva a következő oldalon ellenőrizheti/adhatja meg a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait.
5.10. A megrendelés feladására az utolsó oldalon lévő Megrendelés linkre kattintást követően kerül sor. Az Ügyfél előtte még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.11. Adatbeviteli hibák javítása: az Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
5.12. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.13. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok a jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére a 2.4. pontban foglaltak irányadók.
5.14. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékismertetők részletes leírásában vagy rendszerhibából kifolyólag nem a valóságnak megfelelő fogyasztói ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hibás adat felismerése, illetve korrekciója után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.15. A megrendelés összesítését tartalmazó visszaigazoló levélben szereplő fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Az Ügyfél köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
6.1. A megrendelések feldolgozása a központi ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a rendelés az azt követő napon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.
6.2. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül van. Ha az általános teljesítési határidő a Szolgáltató hatáskörén kívül eső okok miatt nem teljesíthető, a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon értesíti az Ügyfelet a teljesítés várható idejéről. Ha a teljesítés nem jön létre legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül, mindkét fél elállhat a szerződéstől.
6.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által – előre utalás esetén – fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
6.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetőknek, technikai leírásoknak a beszállítók vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor.


7. Szállítási és fizetési feltételek
7.1. A szállítási díjak a webáruház Fizetés és szállítás menüpontja alatt olvashatók.
7.2. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek szállítási díj szempontjából külön kerülnek feldolgozásra. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
7.3. A kiszállítási időpont nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. A weboldalon szereplő szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
7.4. A webáruházban megrendelt termékek szállítási és átvételi szolgáltatását a Szolgáltató az Ügyfél által a rendelés során kiválasztott és neki e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
7.5. Evangélikus egyházközségek és evangélikus egyházi intézmények belföldi házhozszállítással (MPL futárszolgálattal) kézbesített vagy átadópontra (Posta Pont, GLS Pont) kért megrendelései esetében a Szolgáltató átutalásos számlát mellékel a csomaghoz.
7.6. A webáruház a következő szállítási módokat biztosítja regisztrált felhasználói számára:
• Személyes átvétel az Evangélikus könyvesboltban: A Szolgáltató szaküzletében történő személyes átvételi lehetőség (1085 Budapest, Üllői út 24.). Személyes átvétel ese-
tén szállítási díjat a Szolgáltató nem számol fel.
• Személyes átvétel GLS Ponton: Az ország számos városában megtalálható több mint 600 GLSüzletben – frekventált helyeken megtalálható Inmedio és Relay hírlapüzletekben, valamint OMV és Avanti töltőállomásokon – az Ügyfél személyesen is átveheti a webáruházban leadott megrendelését. Az átvétel időpontjáról az Ügyfél e-mailben kap értesítést. A megrendelés leadásakor az Ügyfél az üzletlistából kiválaszthatja a hozzá legközelebb eső GLS Pontot. A küldemény a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésazonosító szám megadásával vehető át. A szállítási díjat a webáruház automatikusan számolja.
• Személyes átvétel Posta Ponton: A megrendelt termékek átvételére igénybe vehető az ország legkiterjedtebb kézbesítési hálózata: az Ügyfél több mint 2500 Posta Ponton és 125 MOL töltőállomáson is átveheti rendelését. A Magyar Posta 2014-től csomagautomaták kihelyezésével is hozzájárul ahhoz, hogy minél gyorsabban és egy-
szerűbben lehessen hozzájutni a webes rendelésekhez. A megrendelés leadásakor az Ügyfél az üzletlistából kiválaszthatja a hozzá legközelebb eső Posta Pontot vagy MOL
Posta Pont csomagautomatát. A szállítási díjat a webáruház automatikusan számolja.
• Belföldi házhozszállítás (MPL futárszolgálat): Magyarország területén igénybe vehető, külön díjazású szállítási mód. A szállítási díjat a webáruház automatikusan számolja.
• Külföldi kiszállítás: Lehetőség van külföldi szállítási cím megadására; ebben az esetben az Ügyfélnek külön egyeztetnie kell a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a megadott
elérhetőségeken.
7.7. A webáruház a következő fizetési módokat biztosítja regisztrált felhasználói számára:
• Utánvétes fizetés készpénzzel: A megrendelt termék a szállítási módnak megfelelő szállítási díjjal terhelt ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel
− személyes átvételkor a könyvesboltban (szállítási díj nélkül);
− házhozszállítás esetén a szállítónak;
− a GLS Pontokon;
− a Posta Pontokon.
Amennyiben az Ügyfél a csomagot belföldi házhoz szállítással (MPL futárszolgálattal) kéri, az utánvétes fizetés díja 200 Ft.
• Utánvétes fizetés bankkártyával: A megrendelt termék a szállítási módnak megfelelő szállítási díjjal terhelt ellenértéke kiegyenlíthető bankkártyával
− személyes átvételkor a könyvesboltban (szállítási díj nélkül);
− a GLS Pontokon (a kártyaelfogadás lehetőségéről a GLS Pontok listája ad pontos információt);
− a MOL Posta Pont csomagautomatáknál.
• On-line bankkártyás fizetés: A megrendelt termék a szállítási módnak megfelelő szállítási díjjal terhelt ellenértéke kiegyenlíthető közvetlenül a megrendeléskor on-linebankkártyás fizetéssel bármilyen szállítási és átvételi mód esetén. A megrendelés után az Ügyfél a Barion Payment Zrt. weblapjára kerül, ahol a Barion által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.
• Előre utalás: A megrendelt termék a szállítási módnak megfelelő szállítási díjjal terhelt ellenértéke kiegyenlíthető előre utalással bármilyen szállítási és átvételi mód esetén. Eb- ben az esetben a Szolgáltató proforma számlát küld (elsősorban e-mailben vagy faxon).

8. Az elállás joga, módja, következményei
8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
8.2. Az Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
8.3. A kézhezvétel (a termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
8.4. Elállás esetén az Ügyfél köteles a terméket saját költségén indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megkül désétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató raktárába (Evangélikus könyvesbolt, 1185 Budapest, Üllői út 24.), és a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a Szolgáltató a teljes rendeléstől való elállás esetén térít vissza. Elállás esetén az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
8.5. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) a Szolgáltatónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha az Ügyfél a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte (a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe).
8.6. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azokat a többletköltségeket, amelyek a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Expressz kiszállítás esetén a Szolgáltató a normál árú házhoz szállítási díjat téríti vissza.
8.7. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához az Ügyfél kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
8.8. Az Ügyfélnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
8.9. A Szolgáltató utánvéttel terhelt postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.
8.10. Az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.
10.11. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével) vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonbeszélgetés időpontját.
Postai úton történő jelzés esetén a Szolgáltató ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el.
10.12. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen szabályzatban található elérhetőségeken.
10.13. Az elállási jog nem illet meg vállalkozást, vagyis az olyan jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.


9. Szavatosság, jótállás, termékcsere
9.1. Kellékszavatosság
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során az Ügyfél kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása az Ügyfél kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
9.2. Termékszavatosság
Kellékszavatosság helyett az Ügyfél a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben az Ügyfélnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
9.3. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
9.4. Jótállás
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül az Ügyfél jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét az Ügyfél a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében/raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok azonban az Ügyfelet a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
9.5. Termékcsere
Vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte. A csere lebonyolítható nyitvatartási időben a Szolgáltató szaküzletében (Evangélikus könyvesbolt, 1085 Budapest, Üllői út 24.).
10. A felelősség korlátozása
10.1. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
• Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja az Ügyfelet, hogy csatlakozzon a Luther Kiadó webáruházának weboldalára (lutherkiado.hu), és ott megrendelést adjon le.
• Az Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatti károkért. A Szolgáltató kifejezetten kéri, hogy az internet biztonságos használata érdekében az Ügyfélvédekezzen az online terjedő vírusok, férgek és egyéb káros szoftverek ellen.

11. A panaszkezelés rendje és jogérvényesítési lehetőségek
11.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Amennyiben az Ügyfélnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a telefonon, e-mailen vagy levél útján is közölheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.
Ügyfélszolgálat: Luther Kiadó, Evangélikus könyvesbolt
Az ügyfélszolgálati iroda helye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfőtől péntekig 9:00–17:00
Telefon/fax: +36 (1) 317 5478
Mobil: +36 (20) 824 5518
Internetcím: www.lutherkiado.hu
E-mail: kiado@lutheran.hu
11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
a) Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében (Evangélikus könyvesbolt, 1085 Budapest, Üllői út 24.) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a
Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
b) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
c) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
d) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
11.5. A Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, termékleírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, és a rendelés menete és teljesítése a lehető legzökkenőmentesebben történjen. Az esetlegesen előforduló hibák, károk és jogviták tekintetében a Szolgáltató felelősségére nézve a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.


12. Az Általános szerződési feltételek módosítása
12.1. A Luther Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi ügyfelet megfelelő módon (e-mailben, hírlevélben, a webáruház nyitóoldalán vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott szerződési feltételeket tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.


13. Egyéb rendelkezések
13.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Luther Kiadó webáruháza Joomla CMS alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, a Szolgáltató azonban javasolja, hogy a felhasználók tegyék meg az alábbi óvintézkedéseket: használjanak vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
13.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
13.3. A Luther Kiadó weboldalain (lutherkiado.hu, evangelikuselet.hu, eisz.lutheran.hu) található összes grafikai és technikai megjelenítés, valamint a cégre és a termékekre vonatkozó összes adat, leírás, illetve kép az ezeken az oldalakon látható formában a Luther Kiadó tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A Luther Kiadó webcímeire való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse meg azokat. A Szolgáltató minden más esetben az oldalaira mutató link elhelyezéséhez hozzájárul.
13.4. A lutherkiado.hu, evangelikuselet.hu, eisz.lutheran.hu weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
13.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másodlagos domainnevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
13.6. Tilos a lutherkiado.hu, evangelikuselet.hu, eisz.lutheran.hu weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Luther Kiadó weboldalai vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
13.7. A Luther Kiadó szabadon pert indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Luther Kiadó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató/felhasználó rovására történt csalás miatt.


Budapest, 2015. október 18.