A kötényes Isten

Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról

304 oldal / kartonált fülekkel / 140×210 mm / ISBN 978-963-380-084-7

Jézus kötényt kötött maga elé, és megmosta tanítványai lábát. Ez a mélységesen megalázkodó szeretete, amellyel letérdel előttük, példa lehet mindannyiunk számára. Ő nem uralkodni jött, hanem szolgálni. Kötényes Istenként járt a földön – aztán kötényétől is megfosztva, egyetlen ágyékkötőben feszítették keresztre.

Bővebben

Szólj!

Evangélikus hittankönyv 11. osztályosok részére

136 oldal / 200×285 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-078-2

Kedves Diákok! Szólhat-e valami nagyot, ami régi? Például egy oldschool cipő vagy egy retró táska anya vagy apa régi cuccai közül? De egy Stradivari hegedű se rossz, ahhoz képest, hogy már úgy háromszáz éve kivágták hozzá a trentinói fenyvesben a megfelelő fát. Egy biztos: önmagában nem attól lesz valami értékes, nem attól fog „szólni”, hogy régi. Egy régi cipőben is járhat valaki csámpásan, vagy egy Stradivari-n is lehet nyekeregni, ha valaki van olyan szerencsés, hogy gyakorlásra megkap egy ilyen hangszert a szüleitől.

Bővebben

Tudomány és küldetés

Evangélikus iskolák kutató tanárainak III. konferenciája

280 oldal / 165×230 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-083-6

Opera scholarum 3.

Az Opera scholarum sorozat harmadik kötetében – az első két kiadványhoz hasonlóan – az ország evangélikus oktatási intézményeiben tanító, kutatómunkát is végző pedagógusok tanulmányait tesszük közzé. Olyan pedagógusok írásait olvashatják tehát, akik oktató-nevelő munkájuk mellett tudományos tevékenységet is folytatnak.

Bővebben

A föld sója – Salz der Erde

Meditációk és imádságok

144 oldal / 150×210 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-074-4

Új lehetőségeket és izgalmas találkozásokat jelent egy az országhatárokat átlépő, nagy létszámú találkozó. Ezzel az érzéssel gondolhatunk arra, hogy Budapesten jönnek össze 2016. július 7–10. között a Közép-Európában élő keresztények, hogy életük aktuális kérdéseit megbeszéljék, és átéljék egy színes és dinamikus közösségben mindazt, ami ma erőt és hitet ad a keresztény helytálláshoz.

Bővebben

Megtérés

196 oldal / 120×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-9571-57-0

Azok az evangélikus kötődésű, egymásnak (néhány kivétellel) ismeretlen kortársak, akik e könyvben megszólalnak, eltérő életeket élnek. Élnek fővárosban és vidéken, értelmiségiek és munkások, nők és férfiak. Mégis, ha feltesszük nekik a kérdést, hogy beszélhetünk-e Istenről, az Istennel való személyes kapcsolatukról, azonnal létrejön a konszenzus. Hogyan lehetséges ez?

Bővebben

Az élet színei

132 oldal / 115×165 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-063-8

Imádságok, meditációk 65 szerző tollából Szabóné Mátrai Marianna születésnapjára.

Bővebben

Egyességi irat

440 oldal / 142×197 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-12-3521-0

A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 5.

Az Egyességi irat 1580-ban németül jelent meg először, majd röviddel ezután latinul is. Több mint 330 évnek kellett eltelnie, hogy most magyar fordítást vehessen kezébe az Olvasó. Igazságtalanok lennénk a korábbi nemzedékekkel szemben, ha a magyar nyelvre átültetés késlekedéséért bármelyikük érdektelenségét hibáztatnánk. Nem lenne helytálló az az állítás sem, hogy korábban nem is volt szükség magyar fordításra, mert a korábbi lelkésznemzedékek nehézség nélkül ol­vas­tak, írtak és beszéltek németül és latinul. Hiszen már 1598-ban elkészült és nyomtatásban is megjelent az irat kivonatát tartalmazó rész, az Epitomé magyar fordítása.

Bővebben

Pál apostol nyomában

48 oldal / 198×265 mm / irkafűzött / ISBN 978-963-380-084-3

Az albumba 120 féle matrica ragasztható be. A albumhoz külön matricás tasakok vásárolhatók, amelyek 5 db matricát tartalmaznak.

Hallottál már Pál apostolról? Hogyan lett Pál Jézus ádáz ellenségéből az ő üzenetének hordozója? Mennyi akadállyal kellett megküzdenie, hogy teljesítse küldetését? Ez az album, amelyet a tanév elején kezedbe kaptál, választ ad minderre!

Bővebben

Hajónapló

Evangélikus hittankönyv 7. osztályosok részére

80 oldal / 200×285 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-079-9

Ki ne szeretné a csendes, sima víztükröt, amikor a vidám szél játékosan belekap a vitorlákba, és a hajó száll, mint a gondolat? Az egyház hajója ritkán kerül nyugodt tengerekre. Sokszor nagyon is komoly hullámokkal kell megküzdenie. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a múltra is emlékezzen. Viharainkkal megharcoltak már a régi századok is.

Bővebben

Lelkipásztor 2016/7.

40 oldal / 202×285 / kartonált / ISSN 0133-2821

Luther számára a Szentírás és azon belül az evangélium nem könyv volt, hanem „élő hang” – hangsúlyozza Fabiny Tibor Az igehirdető Luther című írásában. A hirdetett igében, a viva vox evangeliiben, rejlő „több élet” kettős szerepbe állítja az ige hirdetőjét: ő a meghalló és a továbbadó. Mert a lélek betűvé lett, de ez a betű azt igényli, hogy ismét lélekké váljon!

Bővebben

Nemek között

Társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben

288 oldal / 165×235 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-070-0

Az elmúlt évtizedekben egyértelmű hangsúlyeltolódás, változás ment végbe a nemek szerepértelmezésében. A politikai-társadalmi síkon zajló fejlődés az egyes országokban különböző tempóban és különböző formákban ment végbe. A folyamatot már a 20. század elején elindították azok az egyre erősödő hangok, amelyek a férfiak és nők egyenlőségéért szálltak síkra.

Bővebben

Nem hagyhatom kint Istent

Egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása

280 oldal / 130×190 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-070-6

A Nem hagyhatom kint Istent egy lebilincselően őszinte, magával ragadó önfeltárás, amely hiteles szavakkal meséli el, hogy egy széles úton tántorgó, élvhajhász alkoholista fiatal hogyan talált rá Isten segítségével arra a keskeny ösvényre, amelyen modern tékozló fiúként elindulva eljutott az önismeret addig feltáratlan lelki tájain keresztül a gyógyuláshoz, a szabaduláshoz, a szeretetre való képességhez, a Teremtőtől kapott új szív belső békéjéhez.

Bővebben

Színek harmóniája

Ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény

308 oldal / 166×237 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-062-1

A színek különleges, de életünk minden pillanatában megtapasztalható harmóniájáról tanúskodik ez az igehirdetés-gyűjtemény. Közös alkotás. Testvéri közeledés. Egymás életére és gondolkodására való odafigyelés.

A színek harmóniája szavakban is kifejeződhet. Valójában minden igehirdetés egyfajta harmóniát épít fel a saját színvilágával a Szentírás szavaira alapozva.

Bővebben

Luther válogatott művei 6. – Prédikációk

544 oldal / 165×235 mm / keménytáblás, vászonkötés / ISBN 978-963-12-3520-3

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló legnagyobb vállalkozása Luther Márton válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét tematikus kötetben. (Az olvasó tájékoztatására el kell mondanunk, hogy időrendben először az 5. kötet jelenik meg.) A reformátor művei német nyelvű sorozatával kapcsolatban az úgynevezett Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy annak több mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról beszélhetünk.

Bővebben

Lelkipásztor 2016/8–9.

80 oldal / 202×285 mm / irkafűzött / ISSN 0133-2821

A tavaly 50 éve elhunyt Paul Tillich evangélikus teológusról emlékezünk meg a tiszteletére rendezett konferencián elhangzott négy előadás közlésével.

A tanulmányok rovatban ezúttal az engedelmesség ószövetségi kritikájáról értekezik Mathias Wirth, aki megállapítja: Isten nem akar tőlünk semmiféle csodálatot vagy engedelmességet, csak a szeretetünket, vagyis minket magunkat saját szabadságunkban.

Bővebben

Iránytű

Evangélikus hittankönyv 3. osztályosok részére

140 oldal / 200×285 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-073-7

Kedves Gyerekek! Szeretettel hívunk benneteket ebben az új tanévben is egy közös barangolásra. Utunk célja érdekes helyeket, embereket és történetüket megismerni s így közelebb kerülni Istenhez és egymáshoz. Kincskereső térkép is van a kezünkben: maga e könyv, és hogy ne tévedjünk el, szükségünk lesz iránytűre is.

Bővebben

Lelkipásztor 2016/6.

40 oldal / 202×285 / kartonált / ISSN 0133-2821

A júniusi lapszám súlypontja a diakónia és az evangélikus spiritualitás. Beryl Hugen a szociális munka spiritualitásáról szóló tanulmányában az elhívás modelljének bemutatása során elénk tárja a vallásos
indíttatásból dolgozó szociális munkások nézőpontjait, melyekkel hozzájárulhatnak a spiritualitás és szociális munka integrációjáról szóló jelenkori szakmai vitákhoz.

Bővebben

Teológia és nemzetek

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete

216 oldal / 165×228 mm / kartonált / ISBN 978-615-80459-0-2

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumára készülő Magyarországi Evangélikus Egyházban a 2016-os esztendő a „reformáció és nemzet” tematikus éve. Az Újszövetségen tájékozódó meggyőződésünk alapján azt valljuk, hogy nem egy etnikum, hanem a hívők közössége jelenti azt a királyi nemzetet, amelyet az Istenhez tartozása miatt boldognak lehet nevezni. Mind a több nemzetiségű gyökerekkel rendelkező egyházunk, akár a világkereszténység általában arról tanúskodik, hogy a sok nyelvi és etnikai hagyomány Jézus Krisztus egy egyházában találkozhat.

Bővebben

A szembenállástól a közösségig

Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben

328 oldal / 142×197 mm / kartonált / ISBN 978-963-380-068-3

2017-ben katolikusok és evangélikusok együttesen tekintenek vissza a reformáció 500 évvel ezelőtt történt eseményeire, ugyanakkor a hivatalos ökumenikus dialógus elmúlt ötven évére is.

Bővebben

Ferenc pápa-legendárium

128 oldal / 130×175 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-380-061-4

Ez a könyv provokáció…

„A provokáció tényét bibliai idézettel is alá kívánom támasztani. Tekintettel arra, hogy a könyv a római pápáról szól, a perdöntő bibliai mondatot mindenekelőtt latin nyelven idézem: „…et consideremus invicem in provocationem caritatis et bonorum operum.” Magyar fordításban: „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre provokáljuk (buzdítsuk).” (Zsid 10,24)

Bővebben

  • 1
  • 2

Teljes kínálatunk: Luther Kiadó webáruház